Verbintenis

Het vormgeven van de coachingrelatie begint bij het eerste oriëntatie gesprek,  ook wel intakegesprek wordt genoemd. De relatie wordt geconstrueerd omdat zij volledig wordt afgestemd op de exclusieve behoeften van de cliënt. Het is een ‘verbintenis’ omdat beide partijen zich er met veel inzet aan verbinden om er een succes van te maken. Cliënten realiseren zich dat ze geen kant-en-klaarprogramma kopen dat gegarandeerd succes heeft. Ze gaan een verbintenis aan voor een (langdurige) relatie met hun coach.

 

 

Driehoeksverhouding

Deze  relatie kan worden weergegeven door een driehoek: de coach vormt het eerste punt, de cliënt het tweede en de relatie het derde (zie Figuur). In dit model kunt u zien dat de cliënt invloed heeft op de coachingrelatie, niet op de coach zelf. Andersom ontlenen cliënten ook weer nieuwe ‘macht’ aan de relatie – de macht om het heft in eigen hand te nemen en hun leven te veranderen, om te dúrven. De coach op zijn beurt verleent ook macht aan de relatie. Alle invloed/macht in dit model komt dus ten gunste van de cliënt.

 
MENU